Zorganizuj konkurs dla swoich uczniów.

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych | Leon

Ogólnopolski konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych

Leon to seria ogólnopolskich konkursów dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

 

Organizujemy testy na:

  • konkurs matematyczny dla klas I-VIII

  • konkurs z języka angielskiego dla klas I-VIII

  • konkurs zintegrowanych sprawności dla klas I-III

  

Harmonogram konkursów rok szkolny 2023/2024

 

Sesja jesienna 

Matematyka klasy I – VIII

Język angielski  klasy I – VIII

Zintegrowane sprawności  klasy I – III

Zgłoszenia testów wydrukowanych do: 20.10.2023

Zgłoszenia testów w formie PDF: 08.11.2023

Realizacja konkursu: 13-15.11.2023

  

Sesja wiosenna

Matematyka klasy I – VIII

Język angielski  klasy I – VIII

Zintegrowane sprawności  klasy I – III

Zgłoszenia testów wydrukowanych do: 07.03.2024

Zgłoszenia testów do samodzielnego wydruku do: 20.03.2024

Realizacja konkursu: 25-27.03.2024

 

Naszym celem jest zachęcenie dzieci do poszerzania wiedzy oraz sprawdzenie ich umiejętności z danego obszaru. Na podstawie wyników konkursu dla szkoły podstawowej nauczyciel może dokonać obiektywnej oceny pracy ucznia.

Zakres olimpiady przedmiotowej dostosowany jest do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania wszystkich konkursów dla klas I-III i IV-VIII wynosi 45 minut, dlatego można je przeprowadzać podczas zajęć lekcyjnych.

Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. Punkt przyznawany jest w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi. Jeżeli uczestnik zaznaczył chociaż jedną błędną odpowiedź nie otrzymuje punktu.

Testy dla szkoły podstawowej przygotowywane są przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i których pasją jest nauczanie. Mają one przyjemną formę, co zachęca dzieci do aktywnego udziału w konkursach.

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

Za pierwsze 3 miejsca z danego przedmiotu w danej kategorii wiekowej przyznawane są nagrody książkowe oraz dyplomy laureata. Za miejsca 4 - 10 uczniowie otrzymują duplomy laureata. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa.

Jak przystąpić do konkursu?

Warunkiem uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie dla szkoły podstawowej jest zgłoszenie minimum 10 uczestników. Opłata za udział wynosi 15 zł, z czego 50 groszy zostaje dla szkoły na pokrycie kosztów wysyłki paczki. Dzieci i młodzież mogą przystąpić do konkursu 2 razy w roku w sesji jesiennej i wiosennej.

 

E-mail

biuro@leon-konkursy.pl

Adres Leon Konkursy

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI SP. Z O.O.
UL. DIAMENTOWA 23
69-100 KUNOWICE

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9.00-16.00