Zorganizuj konkurs dla swoich uczniów.

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych | Leon

Konkursy dla dzieci ze szkół podstawowych

Leon to seria ogólnopolskich konkursów dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

 

Organizujemy testy na:

  • konkurs matematyczny,
  • konkurs z języka polskiego z elementami ortografii,

  • konkurs z języka angielskiego,

  • konkurs zintegrowanych sprawności.

 

Naszym celem jest zachęcenie dzieci do poszerzania wiedzy oraz sprawdzenie ich umiejętności z danego obszaru. Na podstawie wyników konkursu dla szkoły podstawowej nauczyciel może dokonać obiektywnej oceny pracy ucznia.

 

Zakres olimpiady przedmiotowej dostosowany jest do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania wszystkich konkursów dla klas I-III i IV-VIII wynosi 45 minut, dlatego można je przeprowadzać podczas zajęć lekcyjnych.

Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. Punkt przyznawany jest w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi. Jeżeli uczestnik zaznaczył chociaż jedną błędną odpowiedź nie otrzymuje punktu.

 

Testy dla szkoły podstawowej przygotowywane są przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i których pasją jest nauczanie. Mają one przyjemną formę, co zachęca dzieci do aktywnego udziału w konkursach.

 

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

Za pierwsze 3 miejsca z danego przyznawane są nagrody książkowe oraz dyplom laureata. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa.

 

Jak przystąpić do konkursu?

Warunkiem uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie dla szkoły podstawowej jest zgłoszenie minimum 10 uczestników. Opłata za udział wynosi 10 zł. Dzieci i młodzież mogą przystąpić do konkursu 2 razy w roku w sesji jesiennej i wiosennej.

 

Telefon & E-mail

tel:531-728-728
biuro@leon-konkursy.pl

Adres Leon Konkursy

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI SP. Z O.O.
UL. DIAMENTOWA 23
69-100 KUNOWICE

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9.00-16.00