Konkurs dla uczniów klas I-VIII

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Szkoła Podstawowa | Leon

Ogólnopolski konkurs z matematyki

Konkurs przedmiotowy Leon z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych - klasy I - VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie. Z kolei nagrody mają ich zachęcać do rozwijania swoich umiejętności. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi. Na naszej stronie udostępniamy bezpłatnie przykładowe testy.

Nagrody i zgłoszenia

Każdego roku organizujemy 2 sesje - jesienną i wiosenną. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie minimum 10 uczniów z danej szkoły podstawowej oraz uiszczenie zapłaty 15 zł za osobę. Zwycięzca konkursu matematycznego dla szkół podstawowych otrzymuje dyplom laureata oraz nagrodę książkową. Pozostali uczestnicy testu otrzymają dyplomy.

Najczęściej zadawane pytania:

Poniżej sporządziliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, które otrzymujemy od Państwa tuż przed rozpoczynającymi się sesjami konkursów. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi, przybliżą Wam, czym jest "Leon" i do kogo jest on skierowany. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem.

1. Czym jest "Leon"?

"Leon" jest Ogólnopolskim Konkursem Przedmiotowym, skierowanym do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

2. Czy jest to konkurs tylko dla najzdolniejszych?

Absolutnie nie. Jest to konkurs bez eliminacji wewnątrzszkolnych, który umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad.

3. Jak często jest przeprowadzany ?

Konkurs jest cykliczny. W każdym roku szkolnym, nauczyciele mogą go przeprowadzić w dwóch sesjach - sesji jesiennej oraz sesji wiosennej. 

4. Jaki jest zakres materiału każdej z sesji ?

Sesja jesienna jest konkursem na DOBRY POCZĄTEK i jest powtórką z poprzedniego roku szkolnego. Sesja wiosenna to konkurs obejmujący zagadnienia z aktualnego roku szkolnego. UWAGA! W sesji jesiennej i wiosennej klasy pierwsze MOGĄ brać udział.

5. Z jakich przedmiotów organizowane są konkursy?

W ofercie LEONA są konkursy z języka angielskiego, matematyki, ortografii oraz sprawności zintegrowanych. Warunkiem przeprowadzenia konkursu z danego przedmiotu jest utworzenie się co najmniej 10-osobowej grupy.

6. Czy udział w konkursie jest płatny?

Tak. Każdy uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 15 zł, z czego 50 groszy zostaje dla szkoły na pokrycie kosztów wysyłki paczki.. Jest to kwota, którą przeznaczamy na nagrody, podziękowania dla organizatorów, dyplomy laureatów ale także dyplomy dla każdego uczestnika.

7. Kto zgłasza szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym "Leon" ?

Za zgłoszenie, przeprowadzenie konkursów, zebranie opłaty wpisowej i wysłanie testów do organizatorów, odpowiedzialny jest nauczyciel, który podjął się przeprowadzenia konkursu w swojej placówce. Jest to tzw. szkolny koordynator konkursu. UWAGA! Koordynator nie sprawdza testów.

8. Jaki jest poziom trudności konkursów?

Pytania do konkursów opracowywane są przez czynnych zawodowo nauczycieli , w oparciu o aktualną podstawę programową dla poszczególnych klas i obowiązujące podręczniki szkolne dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Arkusz konkursowy w znacznej mierze składa się z testu, a większość pytań, nie powinna sprawić uczniom trudności. Zależało nam, aby konkursowicze poczuli, że sporo już wiedzą , a tym samym nie zniechęcali się do udziału w konkursach czy olimpiadach w przyszłości . Należy natomiast zaznaczyć, że są pytania, w których poprawne mogą być dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi. Te tzw. pytania podchwytliwe i zadania otwarte najczęściej pozwalają wyłonić najlepszych z najlepszych, czyli naszych laureatów.

9. Jak przebiega konkurs?

W każdej sesji podajemy 3 dni, w których powinny zostać przeprowadzone wszystkie zgłoszone konkursy Leona. Istotnym udogodnieniem jest fakt, iż to od szkoły zależy w jakich dniach ( i o jakich godzinach) zostanie przeprowadzony konkurs z danego przedmiotu. To szkoła, biorąc pod uwagę np. wolne sale i dyspozycyjność uczniów ale także koordynatora ( plan lekcji i zajęcia dodatkowe) wyznacza najodpowiedniejszy termin. Na konkurs przeznaczona jest godzina zegarowa ( 45 minut test+ 15 czas dodatkowy). Ważne jest dla nas, aby szkolny koordynator nie tłumaczył spraw organizacyjnych w trakcie trwania testu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na jego wynik. W trakcie czasu dodatkowego nauczyciel powinien poinformować m.in: o konieczności wpisania imienia i nazwiska drukowanymi literami, o możliwości wystąpienia kilku prawidłowych odpowiedzi, o poprawnym zaznaczaniu odpowiedzi lub ewentualnym zaznaczaniu pomyłek. Czterdzieści pięć minut musi być przeznaczone tylko i wyłącznie na rozwiązywanie arkuszy konkursowych. UWAGA! Koordynator w klasach pierwszych może odczytywać polecenia, jednak w taki sposób, aby nie nasuwał on poprawnych odpowiedzi.

10. W jaki sposób zgłasza się chęć uczestnictwa ?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA. W razie ewentualnych zmian, formularz może być przez Państwa edytowany.

11. Ile czasu czeka się na ogłoszenie wyników?

Wyniki są podane maksymalnie po trzech miesiącach od zakończenia konkursu. Otrzymują je szkolni koordynatorzy na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym. Arkusze konkursowe są przez nas sprawdzane dwukrotnie. Pytania zamknięte sprawdza przeznaczony do tego program. Pytania otwarte są sprawdzane przez utworzoną do tego komisję. Wyniki nie podlegają odwołaniu.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy dodatkowo o zapoznanie się z REGULAMINEM

 

Harmonogram konkursów rok szkolny 2023/2024

 

Sesja jesienna klasy I – VIII

Zgłoszenia testów wydrukowanych do: 20.10.2023

Zgłoszenia testów w formie PDF: 08.11.2023

Realizacja konkursu: 13-15.11.2023

 

Sesja wiosenna  klasy I – VIII

Zgłoszenia testów wydrukowanych do: 07.03.2024

Zgłoszenia testów do samodzielnego wydruku do: 20.03.2024

Realizacja konkursu: 25-27.03.2024

 

E-mail

biuro@leon-konkursy.pl

Adres Leon Konkursy

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI SP. Z O.O.
UL. DIAMENTOWA 23
69-100 KUNOWICE

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9.00-16.00